Prin serviciile de contabilitate personalizate oferim acces la informații profesioniste, exacte și corecte, de înaltă calitate, menite să vină în sprijinul echipei de management. Adaptându-ne la nevoile clienților, avem disponibilitatea de a lucra și de la sediul acestora.

Contabilitate

Contabilitate primară
Raportare financiară lunară
Salarizare și HR
Expertiză contabilă
Deschidere firme
  • Cu sprijinul nostru, puteți beneficia de înregistrarea societății în scopuri de TVA.
  • Printre activitățile desfășurate, amintim:
    -Analiza tranzacțiilor desfășurate până în prezent de societate (analiză contracte încheiate, facturi primite, plăți efectuate) și stabilirea tratamentului corespunzător; -Înregistrarea cronologică a documentelor primare; -Întocmirea registrelor obligatorii (registru jurnal, balanță de verificare, jurnale TVA, registru evidență impozit);
    -Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale periodice (TVA, impozit societate, impozite reținute la sursă).

Serviciile de contabilitate primară și raportare financiară lunară includ următoarele activități principale:
 Întocmirea situațiilor financiare anuale și/sau semestriale;
 Întocmirea rapoartelor pentru management lunare/trimestriale, în funcție de procedura agreată;
 Analiza indicatorilor de profitabilitate particularizați la nivelul fiecărui client.

  • Furnizăm servicii de evidență contabilă conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și Standardelor Românești de Contabilitate (RAS), respectiv Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
  • Eficientizarea procesului de salarizare și administrare de personal poate necesita o atenție sporită și chiar resurse interne suplimentare. Prin urmare, multe companii aleg să externalizeze acest proces către specialiștii noștri.
  • Expertiza contabilă necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Așadar, putem veni în sprijinul dumneavoastră cu o echipă de profesioniști capabilă să îndeplinească cerințele dumneavoastră.

Membrii Contabilitate

ADRESĂ

Calea Dorobanților, nr. 189, ap. 5, sector 1, București

CONTACT

© Copyright 2021. DA.AI – Audit & Accounting